Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Mobilslakt mottar 7500 kr i pengegave fra Cultura gavefond

30 January, 2009 (21:12) | Dyr, Miljø, Økologisk | By: Økologi

Mobilslakt AS har mottatt 7500 kr i gave fra Cultura gavefond. Oikos startet i fjor en kampanje for å støtte Mobilslakt og det endte altså opp med 32 bidragsytere som ga 7500 kr. De startet kampanjen siden økologisk dyrehold med fordel burde ta i bruk alternativ slakting hvor dyrene ikke blir sendt langt av gårde til de store slakteriene. Slik småskala slakting øker dyrevelferden og dermed også kvaliteten på kjøttet.
Mobilslakt slaktet 1094 dyr i 2008 noe som tilsvarer ca 18 tonn. I 2009 håper firmaet å produsere 70 tonn slakt.

Det er gledelig å se at det går an å drive med slik småskala slakting og jeg håper denne typen slakting vil øke over hele landet. Det vi kan gjøre som forbrukere er å undersøke om det finnes kjøtt i nærmiljøet som blir slaktet på en slik måte som Mobilslakt driver med.

Video fra bilmessa i Detroit med Toyota Prius og Honda Insight

12 January, 2009 (19:41) | Bil | By: Økologi

Her er en kort videorapport fra årets bilmesse i Detroit. Videoen inkluderer klipp av de 3 nye miljøbilene Toyota Prius (tredje generasjon), Honda Insight og Lexus HS 250h.
Vi trenger sårt et større utvalg av hybridbiler og elbiler så det blir spennende å se om disse miljøbilene vil bli populær på det norske markedet og om det vil føre til lavere utslipp fra den norske bilparken.

Kudos til politiet i Halden – Stopper Brattskott-hogst

19 December, 2008 (11:25) | Miljø | By: Økologi

Jeg vil gi litt kudos til politiet i Halden etter at de har gått ut i media og sagt at de vil stoppe den ulovlige hogsten i Brattskott i Halden. Grunneieren, Ludvig Moksness, sier at han har tenkt å hugge ned trærne når det passer ham så det er bra at politiet har tenkt å passe på.

Jeg har store problemer med å forstå slike holdninger som grunneieren har, men det er vel store pengebeløp i bildet. Etter min mening burde grunneiere få kompensasjon når de blir nektet å hugge verneverdig skog. Hvis man hadde en slik ordning ville man unngått store konflikter mellom verneinteressene og de økonomiske interessene, som vi har sett i for eksempel Trillemarka i Buskerud.

Det er på høy tid at vi begynner med et mer miljøvennlig skogbruk her i Norge hvor vi tenker mer på bevaring av biologisk mangfold. Jeg mener på ingen måte at vi skal slutte med hogst, men det er fullt mulig å gå bort fra flatehogst og gå over til andre mer miljøvennlige hogstmetoder.

Al Gore blir ny miljøvernadministrator i USA?

9 December, 2008 (11:13) | Miljø | By: Økologi

Det meldes at Barack Obama skal ha møte med Al Gore i dag i Chicago. Det blir da selvsagt spekulert i om Obama vil tilby Gore en jobb i det hvite hus. Spekulasjonene går i om Gore vil bli tilbydd jobb som energiminister eller miljøvernadministrator.
Al Gore har tidligere uttalt at han er ferdig med politikken og han mener han kan utrette mye mer i klimakampen som privatperson, men jeg kan tenke meg at det må være fristende å kunne få jobbe for Obama.
Jeg mener at Al Gore ville passet bra i begge jobbene siden han har vist seg å være en av de viktigste debattantene/aktivistene i diskusjonen om klimaforandringer. Han vil uten tvil gjøre store forandringer med energipolitikken til USA og legge om til fornybare energikilder som ikke pøser ut CO2 i atmosfæren.

Det eneste som bekymrer meg hvis Gore blir miljøvernadministrator er at hele fokuset blir satt på CO2 og andre miljøvernområder vil bli tilsidesatt. Her tenker jeg på de store utfordringene vi har ved at havene våre er i ferd med å bli ødelagt av forurensing og overfiske, de enorme ødeleggelsene av regnskogene, jorderosjon, tap av store mengder dyrearter, osv, osv. Forhåpentligvis vil Al Gore klare å bruke noen midler på de andre viktige områdene som truer jorda vår.

Uansett hvilken miljøvernadministrator Obama velger så blir han/hun sikkert bedre enn dagens miljøvernadministrator, Stephen L. Johnson, som i disse dager prøver å blokkere at 17 amerikanske stater skal kutte sine egne CO2 utslipp og innføre lover som regulerer hvor mye CO2 biler kan slippe ut.

17,5 % økologiske verpehøner i Østfold

8 December, 2008 (12:11) | Mat, Økologisk | By: Økologi

I Østfold har de faktisk klart å passere Regjeringens mål om 15 % økologisk jordbruk innen 2015. Den økologiske verpehøner produksjonen i dette fylket har passert hele 17,5 % og andelen økologiske høns er på vei oppover. Østfold har rundt 400.000 verpehøner så det begynner å ta seg opp med økologisk eggproduksjon i Norge.

Grunnen til at Østfold har klart en så stor økologisk andel er at etterspørselen av økologiske egg er økende. I tillegg har de et godt fagmiljø som hjelper til med den økologiske driften.

Jeg har selv besøkt konvensjonelle gårder hvor de driver med burhøns og det er ikke noe vakkert syn. Derfor er det veldig positivt at folk begynner å gå over til økologiske egg slik at vi kan få en mer dyrevennlig og mer miljøbasert eggproduksjon. Økologiske høner får et mer naturlig liv siden de slipper å sitte i trange bur, men kan få bevege seg både inne og ute. I tillegg skal de ha vaglepinner, verpekasser og kun økologisk fôr. Disse faktorene fører til bedre helse og trivsel for hønene.

Kilde: Oikos

Spar miljøet – installer en varmepumpe

8 December, 2008 (11:28) | Miljø | By: Økologi

Energisparende varmepumper blir mer og mer vanlig i Norge. Det er installert varmepumper i over 300 000 norske hjem og det ser ikke ut til at det skal stoppe der. Prisene på varmepumper har falt betraktelig og media har satt mer fokus på hvordan man kan hjelpe miljøet ved å bruke denne geniale oppfinnelsen. I tillegg har vi sett høye strømpriser de siste årene noe som har ført til at folk blir mer opptatt av enøk-tiltak. Disse faktorene har nok økt salget av varmepumper og jeg håper denne trenden vil fortsette, men det bør også settes fokus på hvordan vi kan ellers spare energi med mer miljøvennlige hus og utnytting av andre fornybare energikilder som sol -og vindenergi. Jeg savner at regjeringen i samarbeid med kompetente miljøvernrådgivere tar et krafttak for at vi skal klare å få ned energiforbruket i Norge.

db.no kan du vinne en flott varmepumpe fra Toshiba verdt 27 000 kroner.

Aspartam et godt alternativ eller gift?

4 December, 2008 (12:38) | Mat | By: Økologi

I dagens VG får vi vite at Coca Cola har byttet tilbake til aspartam, som kunstig søtningsstoff i Cola Light, etter å ha brukt ha brukt sukralose i et år. Dette gjør Coca Cola på grunn av klager på smaken i den nye versjonen av Cola Light.
Aspartam har dog fått mye kritikk fra noen forskere som hevder at dette er et giftig stoff. Det hevdes at aspartam kan føre til diverse sykdommer som lymfekreft og hjernesvulst, mens andre forskningsrapporter konkluderer med at man må konsumere enorme mengder aspartam før det skal være skadelig. Det har også vært diverse rapporter om at produsentene bak aspartam har drevet med forsøk som har vært selektive og ikke tatt med de negative effektene til aspartam.
Mattilsynet anbefaler at barn under 3 år ikke skal konsumere aspartam så det kan ikke være helt ufarlig?

Om aspartam er giftig eller ei kan ikke jeg si med sikkerhet, men jeg synes dette kunstige søtningsstoffet smaker forferdelig og holder meg langt unna det. Det beste alternativet til sukkerholdige drikker er selvsagt vann! Man kan også prøve det mer naturlige stoffet stevia som forhåpentligvis snart blir lovlig som tilsetningsstoff i mat her i Norge.

Video av Hondas nye hybridbil Honda Insight

4 December, 2008 (09:51) | Bil, Miljø | By: Økologi

Det første bildet av hybridbilen Honda Insight har nå kommet. Det blir interessant å se om denne miljøbilen fra Honda kan ta opp kampen med den populære Toyota Prius og føre til at bilene blir mer miljøvennlig i fremtiden. Jeg ville selv valgt en elektrisk bil, men hybridbiler som Honda Insight og Toyota Prius kan være et godt alternativ spesielt for folk som ikke bor sentralt.

Her er en video av konseptversjonen av Honda Insight.

Gilde og Prior (Nortura) øker salget av økologisk kjøtt med 63 %

21 November, 2008 (10:09) | Mat, Økologisk | By: Økologi

Det har kommet gledelige nyheter fra Prior og Gilde (Nortura). I første halvdel av 2008 økte omsettingen av økologisk kjøtt produsert av Nortura med hele 63%. Det er spesielt salget av økologisk kjøttdeig som har økt mest.

Nortura har nylig økt merprisen på økologisk kjøtt, noe som stimulerer til mer kjøttproduksjon blant de økologiske bøndene i Norge og dette vil forhåpentligvis ytterligere øke salget av økologisk kjøtt.

Gilde og Prior er ikke akkurat kjent for å ha et bredt utvalg av økologiske produkter, men de er nå oppe i 19 forskjellige kjøttprodukter og snart kommer det økologisk kalkun i salg. Jeg håper Nortura kan følge eksemplet fra Tine og starter en storsatsing på økologiske produkter.

Kilde: Oikos

Somaliske pirater protesterer mot miljøødeleggelser?

17 November, 2008 (11:43) | Hav, Miljø | By: Økologi

Dagbladet.no skriver i dag at piratangrep på skip utenfor Somalia kan føre til økende priser på varer og dette vil gå utover oss forbrukere. Somaliske pirater angriper stadig oftere skip og det får mye oppmerksomhet, men noe som jeg ikke har sett i norsk media er at piratene faktisk kan ha miljøvennlige motiver bak angrepene. Ifølge Al Jazeera er angrepene en protest mot all den ulovlige dumpinga av giftige stoffer som har foregått utenfor kysten av Somalia. Disse miljøødeleggelsene skal skip fra Europa og Asia stå bak, og det har til og med blitt dumpet radioaktivt avfall.
Piratene krever at dumping av miljøfarligavfall skal bli stoppet og løsepengene skal brukes på rensing av havet.
Piratene protesterer også mot at det blir drevet ulovlig fiske av utenlandske båter (jeg kjenner selv til fiskere som jobbet på norske trålere som har drev med ulovlig fiske utenfor Afrika) noe som truer de lokale fiskerne.

Hvis det stemmer at piratene ikke er interessert i egen vinning burde media skrive litt mer nyanserte artikler om piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia. Jeg støtter ikke midlene piratene bruker, men jeg forstår godt at de vil protestere mot dumping av miljøødeleggende stoffer og ulovlig fiske. Jeg ville tro at det ville bli en del protester hvis russiske skip begynte å dumpe radioaktivt avfall utenfor vår kyst..
Oppdatering: Nå har faktisk VG publisert en ny artikkel med mer bakgrunn om piratvirksomheten i Somalia.