Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Tag: pirater

Somaliske pirater protesterer mot miljøødeleggelser?

17 November, 2008 (11:43) | Hav, Miljø | By: Økologi

Dagbladet.no skriver i dag at piratangrep på skip utenfor Somalia kan føre til økende priser på varer og dette vil gå utover oss forbrukere. Somaliske pirater angriper stadig oftere skip og det får mye oppmerksomhet, men noe som jeg ikke har sett i norsk media er at piratene faktisk kan ha miljøvennlige motiver bak angrepene. […]