Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Kudos til politiet i Halden – Stopper Brattskott-hogst

19 December, 2008 (11:25) | Miljø | By: Økologi

Jeg vil gi litt kudos til politiet i Halden etter at de har gått ut i media og sagt at de vil stoppe den ulovlige hogsten i Brattskott i Halden. Grunneieren, Ludvig Moksness, sier at han har tenkt å hugge ned trærne når det passer ham så det er bra at politiet har tenkt å passe på.

Jeg har store problemer med å forstå slike holdninger som grunneieren har, men det er vel store pengebeløp i bildet. Etter min mening burde grunneiere få kompensasjon når de blir nektet å hugge verneverdig skog. Hvis man hadde en slik ordning ville man unngått store konflikter mellom verneinteressene og de økonomiske interessene, som vi har sett i for eksempel Trillemarka i Buskerud.

Det er på høy tid at vi begynner med et mer miljøvennlig skogbruk her i Norge hvor vi tenker mer på bevaring av biologisk mangfold. Jeg mener på ingen måte at vi skal slutte med hogst, men det er fullt mulig å gå bort fra flatehogst og gå over til andre mer miljøvennlige hogstmetoder.