Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Mobilslakt mottar 7500 kr i pengegave fra Cultura gavefond

30 January, 2009 (21:12) | Dyr, Miljø, Økologisk | By: Økologi

Mobilslakt AS har mottatt 7500 kr i gave fra Cultura gavefond. Oikos startet i fjor en kampanje for å støtte Mobilslakt og det endte altså opp med 32 bidragsytere som ga 7500 kr. De startet kampanjen siden økologisk dyrehold med fordel burde ta i bruk alternativ slakting hvor dyrene ikke blir sendt langt av gårde til de store slakteriene. Slik småskala slakting øker dyrevelferden og dermed også kvaliteten på kjøttet.
Mobilslakt slaktet 1094 dyr i 2008 noe som tilsvarer ca 18 tonn. I 2009 håper firmaet å produsere 70 tonn slakt.

Det er gledelig å se at det går an å drive med slik småskala slakting og jeg håper denne typen slakting vil øke over hele landet. Det vi kan gjøre som forbrukere er å undersøke om det finnes kjøtt i nærmiljøet som blir slaktet på en slik måte som Mobilslakt driver med.