Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Støtte til vindkraft blir ikke brukt – på tide med ny politikk

16 July, 2009 (11:49) | Miljø | By: Økologi

Klassekampen rapporterer at Staten årlig bevilger milliarder av kroner som er tiltenkt støtte til vindkraftprosjekter. Problemet er at disse milliardene er de samme som blir bevilget år etter år siden pengene faktisk ikke blir benyttet til å støtte vindkraft.
Det skjer på grunn av et regelverk som sier at du får først støtte til utbygging av vindkraft når du har hatt dokumenterte utgifter. Dermed må det i utgangspunktet brukes store summer for å få i gang prosjekter med tilknytting til vindkraft.

Denne bevilgningspolitikken burde legges om slik at bedrifter (og privatpersoner) får støtte på forhånd når de skal bygge vindmøller. Dette vil føre til en større utbygging av vindkraft noe som vil styrke den miljøvennlige energiproduksjonen i Norge.

Fra Storbritannia får vi rapporter om at Staten går inn med støtte til miljøvennlige energiprodusenter som klarer å få strøm ut på strømnettet. Kanskje dette hadde vært en ide her i Norge også slik at vi får utnyttet flere energiressurser.

Comments

Comment from andreas Steenbuch Mathismoen
Time August 27, 2009 at 6:17 pm

Hei. Flott innlegg!!
Det er helt klart at staten burde laget et system for dette, som også støtter privat markedet. Men når det kommer til vindkraft i Norge er det to problemer vi møter på; det rike dyrelivet livet vårt (tekkfugler) og vannkraft er mye billigere i drift. Uansett trenger vi bedre system på hvordan skattepengene skal forvaltes, da spesielt innen klima og miljø!