Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Tag: Vindkraft

Støtte til vindkraft blir ikke brukt – på tide med ny politikk

16 July, 2009 (11:49) | Miljø | By: Økologi

Klassekampen rapporterer at Staten årlig bevilger milliarder av kroner som er tiltenkt støtte til vindkraftprosjekter. Problemet er at disse milliardene er de samme som blir bevilget år etter år siden pengene faktisk ikke blir benyttet til å støtte vindkraft. Det skjer på grunn av et regelverk som sier at du får først støtte til utbygging […]