Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Tag: vin

Strengere krav for økologisk vin

15 January, 2010 (08:36) | Mat, Økologisk | By: Økologi

Kravene til økologisk vin har ikke vært særlig strengt ved at regelverket ikke har omfattet videreforedlingen og bare krevet at druene skal være økologisk. I tillegg har det vært mange definisjoner på hva som skal regnes som økologisk vin. Nå kommer det et nytt og strengere regelverk fra EU som definerer hva som skal regnes […]