Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Strengere krav for økologisk vin

15 January, 2010 (08:36) | Mat, Økologisk | By: Økologi

Kravene til økologisk vin har ikke vært særlig strengt ved at regelverket ikke har omfattet videreforedlingen og bare krevet at druene skal være økologisk. I tillegg har det vært mange definisjoner på hva som skal regnes som økologisk vin.

Nå kommer det et nytt og strengere regelverk fra EU som definerer hva som skal regnes for økologisk vin og videreforedlingen skal inn i disse reglene. Regelverket trår i kraft 1. juli 2010. Blant annet vil færre tekniske prosesser, prosesshjelpemidler og tilsetningsstoffer være tillatt.

Vinmonopolet har for tiden rundt 100 økologiske rødviner så det vil bli interessant å se hvor det går med deres sortiment når det nye regelverket trår i kraft.