Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Regulering av fiskeriene er viktig

7 November, 2008 (18:14) | Hav, Miljø | By: Økologi

Regulering av fiskeriene er noe som opptar meg mye siden jeg har vokst opp ved kysten i Nord Norge og har fisket hele livet. Det er tydelig å se at verdenshavene er svært truet av menneskelig aktivitet. Alle de store fiskebestandene i verden er under hardt press og hvis vi ikke tar tak kan vi få se alvorlige kollapser i fiskebestandene slik som skjedde utenfor kysten av Canada hvor torskebestanden ble nesten helt borte.

Vi får stadig nye beviser på at havet blir utsatt for miljøødeleggelser, som i havet ved Libanon er fiskebestandene ødelagt etter ulovlig overfiske noe som ødelegger mye for naturen og kystbefolkningen.

Jeg håper at myndighetene i de forskjellige fiskerinasjonene har vilje nok til å stå opp mot de store kreftene i fiskeriindustrien og innfører strengere restriksjoner på feks fiske med bunntrål. Et eksempel hvor det trengs hard lut er fisket av tunfisk i Middelhavet. Tunfisken er nesten utryddet men allikevel er det noen nasjoner i EU som er sterke motstandere av delvis fredning.
Når de siste fiskene er borte er det for sent!