Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Tag: Hav

Regulering av fiskeriene er viktig

7 November, 2008 (18:14) | Hav, Miljø | By: Økologi

Regulering av fiskeriene er noe som opptar meg mye siden jeg har vokst opp ved kysten i Nord Norge og har fisket hele livet. Det er tydelig å se at verdenshavene er svært truet av menneskelig aktivitet. Alle de store fiskebestandene i verden er under hardt press og hvis vi ikke tar tak kan vi […]