Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Steinalderdietten økologisk uforsvarlig?

20 February, 2009 (15:48) | Mat, Miljø, Økologisk | By: Økologi

db.no blir steinalderdietten kritisert for å ikke siden evolusjonen har tilpasset kroppen vår til å takle moderne mat som melk og korn.

Men et annet punkt som ikke blir nevnt i artikkelen er om steinalderdietten kan forsvares fra et økologisk ståsted. Hvis en større andel av befolkningen skulle gå bort fra korn og meieriprodukter måtte i så fall jordbruket måtte omstille seg. Det må da stilles store spørsmålstegn om denne dietten er bærekraftig og kan mette den stadig økende befolkningen i verden.
Siden vi får mye næring fra kornbasert mat må vi nødvendigvis finne andre næringskilder. Har vi nok dyrkbart areal for å kunne fø mennesker som følger steinalderdietten?

Det hadde vært interessant å vite om folkene bak steinalderdietten har tatt denne problemstillingen med når de promoterer en såpass radikal forandring av vårt kosthold.
Jeg ville gjerne høre hva leserne mener om dette.

Comments

Comment from Einar
Time February 20, 2009 at 4:37 pm

Landbrukspolitikk er kompliserte greier, men skulle vi øke matproduksjonen raskt er det enkleste å kutte ut svineproduksjonen. Grisen spiser bare kornprodukter som folk kunne ha spist direkte, en gris trenger ca. 9 kg korn til å produsere et kilo kjøtt.
Å kommentere “steinalderdietten” gidder jeg ikke for i morgen kommer det en ny trend.

Comment from Einar
Time February 20, 2009 at 4:40 pm

Fin blogg forresten

Comment from Andreas Nørstrud
Time February 20, 2009 at 9:42 pm

Jeg er tilhenger av den såkalte “steinalderdietten”, selv om dette egentlig ikke er noen diett i klassisk forstand. Det er mer riktig å kalle dette en steinalder-INSPIRERT måte å spise på. Det vil si at fokuset ligger på å få i seg mat som ikke er raffinert eller på annen måte industrielt bearbeidet, noe som først og fremst tjener folkehelsa.
“Steinalderdietten” er etter mitt syn alt annet enn økologisk uforsvarlig. Den støtter nemlig opp under økologiske produksjonsformer der lokal matproduksjon er et viktig element. Dagens landbruk setter ikke miljøet og matvarekvaliteten først, men lønnsomme driftsformer. Derfor har vi et landbruk som er basert på kunstgjødsel, giftige sprøytemidler og en sentralisert drift. Dette innebærer mye transport og distribusjon. Man kan fint gå i den lokale dagligvaren i Hardanger på høsten og kjøpe epler fra utlandet. Utrolig nok fordi dette er (gjøres) billigere. På samme måte pakker Findus sin fisk i Kina, for så å sende den tilbake til norske forbrukere.
Steinalderdietten er heller ikke en trussel mot miljøet sett i lys av at et slikt kosthold ofte innebærer store deler kjøtt og animalsk mat. I konvensjonell kjøttproduksjon fôres dyr i stor grad på kraftfôr, som er en sammensetning av kornprodukter. På et slikt grunnlag er dietten neppe bærekraftig ettersom en slik driftsform krever store arealer for dyrking av korn. Men så var det heller ikke meningen at dyr skulle føs på denne måten. Igjen er vi tilbake på det moderne jordbruket der avdrotten og lønnsomheten veier altfor tungt. Å velge en steinalder-diett og økologisk er to sider av samme sak. Selv om kraftfôr også inngår i den økologiske kjøttproduksjonen, er bruken begrenset og dette fôret er i tillegg produsert uten kunstgjødsel og sprøytemidler.
Hvis vi hadde flere små og lokale bønder, som utnyttet egne beiteområder, kunne vi fint fødd store deler av verden på animalsk mat. Vi må ganske enkelt ta noen skritt tilbake i historien og utnytte det gode beitet vi har i egen inn- og utmark, framfor å importere billig kjøtt fra store, utenlandske produsenter.
Viltkjøtt og vill fisk bør også prioriteres høyere for den som vil leve etter steinalder-prinsipper. Dette vil redusere presset på landbruket ytterligere.

Jeg er med andre ord bestemt på at en steinalder-diett helt klart kan følges uten at dette er økologisk uforsvarlig. Men det er en pris å betale.

Comment from Renate Elida
Time February 21, 2009 at 9:52 am

Økologi innebærer ikke bare usprøytet mat, det innbeærer også mye lavere kjøttforbruk. Vi trenger jorder som er 5 ganger Danmarks areale for å fø opp de grisene danskene spiser på et år. Jeg vet ikke hvordan tallene er i norge, men vi “stjeler” også fruktbar jord i u-land for å fø opp våre dyr. Enorme jordbruksarealer vil bli frigjort hvis vi baserte kosten vår mer på den vegetariske siden av steinalderdietten med innslag av litt vilt.
Flott blogg!

Comment from Miljøbevissthet
Time February 27, 2009 at 12:13 pm

Interessant problemstilling. Jeg er ikke sikker selv på om det lar seg gjøre, men Andreas Nørstrud har noen gode poenger her, synes jeg. Men er dette en europeisk steinalderdiett? Når begynte man f.eks å dyrke ris i Asia?

Men om vi skal holde oss til vestlige forhold, så vil det i hvertfall hjelpe godt på kyrnes velferd om vi dropper – eller i hvertfall kraftig reduserer – inntak av melk. Med kraftig reduksjon i antall melkekyr, så vil forholdene for de dyrene som er igjen få det bedre (mer plass), og det vil nok også ha en positiv innvirkning på miljøet.

Men det er vel også mulig å kutte ut korn og melk, men samtidig spise mer grønnsaker? Mengden kjøtt nordmenn spiser i dag er vel nesten på steinaldernivå?

Comment from sverre
Time April 29, 2009 at 3:26 pm

Steinalderdiett refererer seg til det man spiste før jordbruket ble innført: , skalldyr, kjøtt og ville vekster og fisk (i noen grad). Alt dette kan produseres økologisk forsvarlig for noen millioner mennesker. En del fler hvis man tillater intensiv dyrking av grønnsaker og frukt i tillegg til intensivt fiske.

De resterende milliardene har en utfordring …

Historien viser for øvrig at steinaldersamfunn historisk sett ikke alltid har vært bærekraftige. Jared Diamond (Guns, Germs and Steel) gir en rekke eksempler på artsutryddelser og økologisk sammenbrudd forårsaket av jegere og samlere.