Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Spar miljøet – installer en varmepumpe

8 December, 2008 (11:28) | Miljø | By: Økologi

Energisparende varmepumper blir mer og mer vanlig i Norge. Det er installert varmepumper i over 300 000 norske hjem og det ser ikke ut til at det skal stoppe der. Prisene på varmepumper har falt betraktelig og media har satt mer fokus på hvordan man kan hjelpe miljøet ved å bruke denne geniale oppfinnelsen. I tillegg har vi sett høye strømpriser de siste årene noe som har ført til at folk blir mer opptatt av enøk-tiltak. Disse faktorene har nok økt salget av varmepumper og jeg håper denne trenden vil fortsette, men det bør også settes fokus på hvordan vi kan ellers spare energi med mer miljøvennlige hus og utnytting av andre fornybare energikilder som sol -og vindenergi. Jeg savner at regjeringen i samarbeid med kompetente miljøvernrådgivere tar et krafttak for at vi skal klare å få ned energiforbruket i Norge.

db.no kan du vinne en flott varmepumpe fra Toshiba verdt 27 000 kroner.