Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Miljøsyndere må straffes hardt!

6 November, 2008 (12:45) | Miljø | By: Økologi

Langs norskekysten finnes det mye forurensing som kommer fra forskjellige kilder. Spesielt nær byer og hvor det finnes industri er det problemer med miljøgifter som burde renses opp øyeblikkelig.
Nå viser det seg at Statens Forurensing Tilsyn (SFT) holder øye med en rekke renseanlegg som kan vise seg å være miljøsyndere. Vi kjenner til hvor galt det gikk i Gulen når renseanlegget ble drevet med tvilsomme metoder. Jeg håper de ansvarlige får en hard straff.
Nå viser det seg at norske avfallsbedrifter eksporterer avfall ulovlig til u-land. Her må det ryddes skikkelig opp! Det er en skam at vi skyver våre miljøproblemer over på u-land.

Vi kan ikke akseptere at flere slike ulykker skal skje og her må SFT følge godt med! Det bør også taes grep for å hindre at flere miljøgifter ender opp i havet.
Vi ser allerede resultatene av at menneskeheten har brukt havet som dumpeplass. Miljøgiftene akkumuleres oppover næringskjeden og ender tilslutt opp i oss. Hvem vet hvilke helseskader disse miljøgiftene kan påføre oss?
Vi som privatpersoner må også ta et ansvar og forhindre at avfallet vårt ikke ender opp i havet. En liten ting som en plastikkpose ender fort opp i havet og all plasten er blitt et stort miljøproblem. Alle bør gjøre sitt for at havet skal bli renere og en trygg matkilde igjen.