Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Alternativer til giftdeponiet i Oslofjorden?

29 April, 2009 (07:54) | Hav, Miljø | By: Økologi

Media melder at giftdeponiet i Oslofjorden er en skandale og politiet har tatt ut tiltale mot de ansvarlige. Dette er et stort steg i riktig retning!

Men hva kan gjøres for å forhindre spredning av gift i Oslofjorden?
På nettstedet www.stopp-giftdumpingen.org (drevet av miljøorganisasjonen Neptun) oppfordrer de til å deponere massene på land noe som vil føre til at de plasserer problemet fra sjøbunnen til landjorda. Dette virker som en litt halvveis løsning.
Da lurer jeg på om det finnes effektive rensingmetoder for å fjerne miljøgiftene en gang for alle i stedet for å gjemme problemene?

Som nyinnflyttet beboer på Nesodden må jeg si at jeg er bekymret for å bade i nærmiljøet og spise fisk som er fanget i Oslofjorden. Det er vakre friluftsområder langs Oslofjorden og det er svært synd at man ikke skal kunne bruke disse fullt ut.

I tillegg må vi ta på alvor at vi må unngå å få inn skadelige miljøgifter i næringskjeden. Miljøgifter som PCB, DDT, dioksiner og mye annet dritt kan gjøre store skader på økosystemet og på oss selv.

Comments

Comment from thomast
Time April 29, 2009 at 8:49 pm

Opprinnelig var vel et av alternativene å frakte avfallet ut til NOAH”s anlegg på Langøya. Her ville sedimentene blitt lagret i naturlige kalktettede ‘skott` som slik jeg ser det uansett er bedre enn å dumpe avfallet rett ved det mest befolkningstette området i Norge.

http://www.noah.no/Forkunder/Kundeguide/Hvabehandlervi/Sedimenter/tabid/576/Default.aspx

Men dette ble for dyrt og mudderet ble altså istedet bestemt dumpet et par kilometer lenger ut i oslo fjorden. Denne fjorden er en relativt tynn og lang fjord med mindre grad av vannuskiftning. Fjorden er bade og rekreasjonssted for vel en million mennesker som bor i dette området. I utganspunktet en risikofylt og merkelig ide at jo “vi kan jo bare dumpe det i oslofjorden så blir det mye billigere.” Opprinnelig er dette som så ofte ellers et spørsmål om penger og betalingsvilje. Her ifm. utvikling av området i bjørvika tidligere eid av Oslo Havn representert ved deres mektigste mann styreleder Bent Stilluf Karlsen.

Noe av det som forundrer meg er at SFT, som vel i grunnen ikke skal ta økonomiske hensyn, gikk med på å gi utslippstillatelsen. Er vel ikke så vanskelig å skjønne at risikoen ved et slikt prosjekt er svært stor med tanke på alle mennesker som benytter denne fjorden.

Comment from Grønn og Skjønn
Time May 6, 2009 at 1:19 pm

Flott blogg! Link gjerne tilbake til oss 🙂