Økologisk Miljø Blogg

Kommentarer fra et miljøvennlig ståsted

Skip to: Content | Sidebar | FooterPages

Aggressive bjørner i Sverige

13 November, 2008 (15:45) | Dyr | By: Økologi

Nok en gang har en bjørn angrepet mennesker i Sverige. Denne gangen ble en jeger angrepet av en bjørn utenfor Bollnäs. Jegeren overlevde heldigvis, men måtte forsvare seg og bjørnen ble dermed skadeskutt. Det foregår nå søk etter bjørnen som forhåpentligvis blir avlivet raskest mulig.

Det virker som bjørner angriper ganske ofte mennesker i Sverige. I fjor var det flere tilfeller hvor bjørn angrep. 2 jegere ble angrepet av en bjørn i Härjedalen, mens ved et annet tilfellet ble en 60 år gammel jeger drept av en bjørn i Jämtland. I 2004 angrep en binne en jeger ved Jokkmokk i Lappland.

Vi får håpe at ikke denne trenden fortsetter slik at vi får enda flere problemer med rovdyrforvaltningen. Det siste vi trenger er enda flere konflikter mellom mennesker og rovdyr.

Comments

Comment from Bear
Time November 13, 2008 at 8:09 pm

Det er leit a se at holdninger med hensyn til bjoern i Skandinavia pa mange mater fremdeles er som pa attenhundretallet; en holdning som foerte til at bjoernen nesten ble utryddet.

Na da bestanden har tatt seg opp er det liksom fremdeles en sensasjon nar der oppstar konflikt mellom disse dyrene og mennesker. En er liksom ikke vant til a ha bjoernen omkring igjen enda.

Den mest hyppige arsaken til konflikter er forarsaket av mennesker. Det er ikke en tilfeldighet at disse tingene skjer mellom jegere og bjoern. Disse intelligente dyrene kan klart foele at jegere ikke noedvendigvis er i skogen for a repektere dyreliv og vil derfor som en fullstendig naturlig instinkt sla om til forsvarsholdning. En angriper for a beskytte seg og sitt omrade. Detter er jo helt vanlig i dyreverdenen. Hvis jegeren i tillegg opptrer direkte provoserende far man nesten uungaelig en konfrontasjon.

Jeg har ikke kjennskap til alle detaljene ang. hendelsen i Sverige, men hvis jegeren i panikk pa toppen av a ha overrasket bjoernen skoyt mot den og bomma, ville jo det bare gjoere bjoernen mer aggressiv. Bjoernen veit na at jegeren er en direkte fare for ens liv og vil automatisk angripe for a forsvare seg.

Etter a ha tilbrakt mye tid i deler av verden hvor der er mye bjoern vet jeg at den foerste regelen er a proeve a ikke overraske en bjoern. Sa en lager mye lyd for a annonsere at en kommer, slik at bjoernen har en sjanse til a komme seg vekk; noe som de fleste bjoerner vil gjoere hvis dem lukter eller hoerer mennesker.

Problemet med jakt i bjoerne-omrader er jo at jegeren ma holde seg stille og ikke lage lyd. Dermed kan en komme til a overraske bjoerner som da ofte umiddelbart inntar en forsvarsposisjon/holdning.

Der er ingen rasjonell grunn til a jakte pa en bjoern som angrep et menneske med mindre dette er en “problem-bjoern” som har blitt agressiv mot mennesker fordi den f.eks. har oppdaget at en kan fa seg mat fra mennesker, noe som ofte resulterer i konfrontasjon (og som igjen forarsakes av folk nar f.eks. mat eller matsoeppel ikke holdes i “bjoernesikre” bokser eller containere osv.), eller i sjeldne tilfeller har fatt smaken pa mennesker som bytte og har blitt slagbjoern.

Hvis bjoernen ganske enkelt gikk inn i automatisk forsvars-“mode” fordi den ble overraska av en jeger, er der ingen rasjonell eller forsvarlig grunn til a proeve a avlive dyret. A loepe rundt i skogen for a proeve a finne den bjoernen hvis det var tilfelle er bare en primitiv fryktreaksjon av den typen en hadde mer enn hundre ar siden. – Og hvordan vil de vite hvilken bjoern det var som angrep?

Loesningen her er at offentlige instanser i Norge og Sverige utvikler en mer intelligent bjoerneforvaltningspolitikk og framgangsmate. Bjoerner er ville radyr, og skal en ha den type dyreliv ma en ha en forvaltningspolitikk som baseres pa skikkelig vitenskapelig kjennskap, ikke primitiv frykt, en politikk som resulterer i suksess med hensyn til sameksistens mellom bjoern og mennesker.
Hver gang der er en bjoerneepisode na ser det ut som om den utnyttes av jegere til a fa en sjanse til a drepe disse praktfulle og intelligente dyrene. La oss bevege oss inn i Det 21. arhundre!

Alvorlig talt!

Bear